TÚI TRỒNG CÂY

Túi bầu PE – 02 mặt trắng và đen
Sử dụng túi bầu PE để trồng cây: Thi công dễ dàng, thoát nước tốt
Kích thước: 17x33cm, 18x32cm, 20x40cm