VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN SUGAT VIỆT NAM

NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

  • Xây dựng nhà màng (nhà kính), nhà lưới nông nghiệp công nghệ cao.
  • Buôn bán vật tư nông nghiệp công nghệ cao.
  • Sản xuất và lắp ráp cấu kiện kim loại liên quan đến nhà màng, nhà lưới công nghệ cao.
  • Xây dựng nhà màng, nhà lưới các loại

gii-thiu