Độ dài: 2m, 3m

Bộ thanh nẹp gồm thanh chữ C và lò xo ziczac cài màng nhà kính